Smluvní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě. Internetový obchod provozuje firma ANERI s.r.o., podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Ceny jsou platné pouze na tomto eshopu.

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Provozovatel tohoto internetového obchodu firma ANERI s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.  

TERMÍN DODÁNÍ

Je-li zboží ve skladových zásobách, je termín dodání cca 10 dní. V případě, že požadované zboží není skladem a bude se muset vyrobit, je termín dodání cca jeden měsíce. Pokud zboží nebude možno dodat do 10 dní, budete neprodleně informováni.

PLATBA

Platit je možno:

 • platbou předem bankovním převodem na č.ú.ČSOB: 205823043/0300
 • PayPal systémem
 • hotově při osobním převzetí

 

BALENÍ

Cena za zabalení výrobků, jejichž cena je do 2.000 Kč, je 50 Kč za každý výrobek.

Výrobky, jejichž cena je vyšší než 2.000 Kč, se balí do speciální pěny. Cena za zabalení těchto výrobků je 300 Kč za kus.

 

DOPRAVA

 • Kurýrem
 • Do zahraničí - cena na vyžádání

 

REKLAMACE

Reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím eshopu musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich objevení. Výrobky se při reklamaci posuzují dle platné ČSN 72 5510 Užitkový a ozdobný porcelán. Při příjmu dodávky zboží je kupující povinen prověřit jeho množství a jakost zboží. V případě vad zboží poskytujeme na všechny své výrobky záruční lhůtu 2 roky. Vyřízení reklamace je bezplatné.

 • Reklamovaný výrobek musí být čistý a v originálním balení, ve kterém bylo zboží prodáno. Uplatnění vad musí být doloženo věrohodným důkazním prostředkem, uvedeným v obchodním zákoníku.
 • Kupující musí předložit seznam reklamovaných výrobků s označením: a) ze které obchodní zakázky jsou vadné výrobky reklamovány, b) důvody reklamace.
 • Zboží rozbité přepravou - reklamovat ihned po doručení nejdéle však do 5 dnů, jinak jeho právo z odpovědnosti vad zaniká.
 • Prodávající prostřednictvím své reklamační komise zkontroluje veškeré reklamované zboží a ke každé reklamaci zašle písemné vyjádření. Maximální lhůta pro vyřízení reklamace je 30 kalendářních dní od obdržení písemné reklamace.
 • V případě, že reklamace je oprávněná, prodávající má právo podle své volby nahradit výrobek novým výrobkem za nezměněných podmínek, nebo poskytnout finanční náhradu do výše kupní ceny reklamovaného zboží.
 • Nejsou poskytovány záruky při zjevných nebo skrytých vadách, které vznikly nesprávným použitím nebo manipulací se zbožím nebo pokud nebyly dodrženy technické normy a podmínky dané prodávajícím.
 • Zboží můžete ve stanovené lhůtě i vrátit bez udání důvodu. Žádný problém. Vrátíte-li zboží do 14 dnů nepoužité zpět, můžete si je dle přání vyměnit nebo prostě vrátit a nechat si zaslat zpět peníze.

 

PROHLÁŠENÍ O SHODÁCH

Prohlašujeme, že zboží dodávané naší firmou, na které se vztahuje zákon 22/1997 Sb. a prováděcí nařízení č. 173/1997 Sb., odpovídá technickým požadavkům těchto předpisů.

Potvrzujeme, že zboží splňuje hygienické požadavky stanovené vyhláškou č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky, určené pro styk s potravinami a pokrmy.

ANERI marketing